BASISONDERWIJS../Basisonderwijs/Kerndoelen.html
VOORTGEZET ONDERWIJS../Voortgezet_Onderwijs/Algemeen.html

SPECIAAL ONDERWIJS

 
 

Speciaal onderwijs

Samba Salad heeft ruime ervaring met het werken met kinderen uit het speciaal onderwijs. In 2003 vierde wij ons 25 jarig bestaan met een tournee langs de meeste LZK, Mytyl- Tyltyl in Nederland. In 2009 en 2010 deden wij dit nogmaals met een aangepaste versie van ons scholenproject “School Op Stelten’ in samenwerking en in opdracht van CliniClowns Nederland. Lees meer...

Workshops en kunst-educatieve projecten voor het speciaal onderwijs vragen om een aangepaste aanpak. Wij vinden het belangrijk dat het niveau van een leerling geen belemmering vormt voor het plezier tijdens een projectdag. Toch wil dat niet zeggen dat wij niet proberen het onderste uit de kan te halen. Wij nemen de leerling serieus en maken geen onderscheid in de aangeboden disciplines. Voor het speciaal onderwijs is in principe het aanbod gelijk aan die van het basisonderwijs. 


De uiteindelijke voorstelling die wij samen met de kinderen maken wordt aan het eind van de dag gepresenteerd. Hierbij zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom, mits dit voor de leerlingen hanteerbaar is.

Wil of kan een leerling - of zelfs een hele groep - niet meedoen aan de eindpresentatie, dan is dit geen enkel probleem. Ook zonder deelname aan de slotvoorstelling kunnen de leerlingen gewoon deelnemen aan de workshops. Zij kunnen dan tijdens de voorstelling tussen het publiek gaan zitten en worden op een andere manier bij het project betrokken.

De dagprojecten en workshops voor het basisonderwijs kunnen, na overleg, geschikt worden gemaakt voor uw specifieke situatie. Kijk voor een overzicht van de projecten onder de rubriek basisonderwijs.

 

‘SCHOOL OP STELTEN’

Veel basisscholen, buurt- en wijkcentra hebben inmiddels kunnen kennismaken met dit succesvolle project.


Zo werd het project i.o.v. CliniClowns Nederland het uitgevoerd op vele mytyl-,tyltylscholen, LZK- en scholen voor speciaal onderwijs. Lees verder op

de aparte site hiervoor...