SPECIAAL ONDERWIJS../Speciaal_Onderwijs/Algemeen.html
VOORTGEZET ONDERWIJS../Voortgezet_Onderwijs/Algemeen.html
BASISONDERWIJS../Basisonderwijs/Kerndoelen.html
 

workshops voor kinderen, samba salad, schoolvoorstellingen, kindermuziek, jeugdmuziek, kinderconcerten, workshops op school, zing in school, school op stelten, schoolmuziek, muziekeducatie, schoolprojecten, zang, dans, muziek, percussie, kinderliedjes, samba, liedjes schrijven, dansen op school, schoolfeest, zingen en dansen op school, kinderen maken muziek, muziek telt, kunsteducatie voor kinderen, cultuureducatie voor het onderwijs, jeugdconcerten, kinderconcerten, kindermuziek.com, Samba Salad, kinderen maken muziek, workshops voor voortgezet en speciaal onderwijs, workshops voor het basisonderwijs, muziekeducatie voor de jeugd.

Onze missie!


Samba Salad‟s theaterconcerten en muziektheatervoorstellingen kunnen zich verheugen op vele volle zalen in de afgelopen jaren. Het publiek succes en de uitverkochte zalen zijn belangrijk maar onze ambities reiken verder. Wij willen ons graag inzetten voor de ontwikkeling muziekeducatie voor jeugd en jongeren. Naast het belang van muzikale vorming is muziek natuurlijk ook een 'grenzeloos' communicatiemiddel. Met onze concerten en workshops willen wij de jeugd prikkelen en nieuwsgierig maken om breder en verder over de muzikale horizon te kijken.


Belangrijkste doel is kinderen te inspireren en hun ouders en docenten er van te overtuigen dat muziek een dagelijkse bezigheid moet en kan zijn. Het is een wetenschappelijk feit dat kinderen die met muziek actief zijn een veel hoger IQ ontwikkelen, over een twee maal zo hoog acceptatie niveau beschikken, meer respect voor elkaar hebben en gelukkiger zijn dan kinderen die weinig tot geen ervaring met muziek hebben. In de strijd ‘iedereen hieraan te helpen herinneren’ lopen wij graag voorop.


Tot 2006 was een derde van ons werk gerelateerd aan het onderwijs en in 2009 was dat al meer dan de helft. Samba Salad oogst veel waardering bij docenten en vakleerkrachten en heeft een reputatie op dit gebied te behouden. Één van onze belangrijkste initiatieven op educatief terrein in 2009 was de ontwikkeling van School op Stelten , een multidisciplinair kunsteducatie project voor de basisschool.


Het concept van School op Stelten wordt op maat uitgewerkt. Samen met de school of buurtorganisatie, bepalen we het thema en stellen we het aanbod samen. Er kan gekozen worden uit een workshop-carrousel of een keuzemenu. De kinderen werken in groepen met de musici, schrijvers, dansers en beeldende kunstenaars aan verschillende disciplines o.a., zang, liedschrijven, dans, Afrikaanse- en/ of Braziliaanse percussie, decor, instrument maken en documentaire maken.


Uiteindelijk worden de resultaten van de verschillende workshops verwerkt in een presentatie/voorstelling, soms onder begeleiding van de professionele musici van Samba Salad‟s Playground Band, voor elkaar en/of voor vrienden en familie. Organisaties zoals En Plein Publiek, CliniClowns en Schouwburg De Kampanje en Cultureel centrum ‘De Lindenbergh’ nodigden ons uit het concept van School op Stelten toe te passen als community art en t.b.v. speciaal onderwijs en de Mytyl- en Tyltylschool.  De presentaties werden samen met de kinderen op school, op een plein of in het theater uitgevoerd.


Het succes van de oorspronkelijke werkwijze van ‘School op Stelten’ heeft ons geïnspireerd het concept te verdiepen met ‘Mijn School Swingt’, uit te breiden en verder toe te spitsen op de muziek om tot een duurzamer resultaat te komen. Een van de belangrijkste doelstellingen is dat leerlingen met alle aspecten van de muziek kennis kunnen maken door ze een breed palet van mogelijkheden aan te bieden. Vanaf de geboorte van de eerste zelfbedachte noten, verzonnen woorden, het maken en oefenen- tot en met de kick van de uitvoering. Het hele maakproces, het samen musiceren, dansen en zingen bevordert ook in hoge mate de sfeer op school. De positieve energie is enorm omdat de hele school, ook leerkrachten en ouders, bij het hele proces betrokken zijn.


Muziek Telt!


‘Mijn School Zingt’ is één van onze nieuwe projecten die deze gedachte gaat vormgeven. Een serie van 10 muzieklessen waarin een mengeling van internationaal en nieuw Nederlands liedrepertoire door de leerlingen en leerkrachten aangeleerd wordt.


Samba Salad sluit zich hiermee aan bij ‘Muziek Telt’, een initiatief van het Muziek Centrum Nederland, Fonds voor Cultuurparticipatie en Kunstfactor. Doel van ‘Mijn School Swingt’ is zoveel mogelijk kinderen te laten zingen op de basisschool. Samba Salad wil de scholen stimuleren zich te profileren als een swingende en zingende school. Zingen is niet alleen leuk en ontspannend, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, rekenen en sociale vaardigheden van kinderen. Het uiteindelijke doel is dat de school zich voorneemt om structureel aandacht te geven aan samen zingen en dit wil vastleggen in het schoolplan.


Wij hopen van harte dat onze concerten, workshops en projecten hierin een rol van betekenis zullen spelen!


Herman Link & Rita Iny

Artistieke leiding

Stichting Samba Salad