workshops voor kinderen, samba salad, schoolvoorstellingen, kindermuziek, jeugdmuziek, kinderconcerten, workshops op school, zing in school, school op stelten, schoolmuziek, muziekeducatie, schoolprojecten, zang, dans, muziek, percussie, kinderliedjes, samba, liedjes schrijven, dansen op school, schoolfeest, zingen en dansen op school, kinderen maken muziek, muziek telt, kunsteducatie voor kinderen, cultuureducatie voor het onderwijs, jeugdconcerten, kinderconcerten, kindermuziek.com, Samba Salad, kinderen maken muziek, workshops voor voortgezet en speciaal onderwijs, workshops voor het basisonderwijs, muziekeducatie voor de jeugd.

Kerndoelen basisonderwijs

De projecten van Mijn School Swingt sluiten aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen waarop basisscholen zich richten bij de ontwikkeling van hun lesprogramma. Kerndoelen garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod en zijn te vinden bij het hoofdstuk "Kunstzinnige oriëntatie":

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

In al onze projecten en workshops is er behalve ruimte voor het aanleren van bepaalde vaardigheden ook aandacht  om hun eigen beelden en ideeën om te zetten  in zang, dans muziek en/of theater. In de eindpresentatie laten de leerlingen het eindresultaat aan elkaar zien in een voorstelling. Elke groep werkt vanuit een land of cultuur en leert daar de dans en muziek van kennen. Tijdens de eindpresentatie zien de leerlingen verschillende vormen van wereldmuziek, dans en theater.

Algemene informatie

Voorafgaand ontvangt de school van ons een draaiboek. Hierin staat een uitgebreide inhoudelijke en organisatorische beschrijving van het verloop van de dag.

Tijdens de projectdag volgt elke groep één of twee workshops van onze docenten. De resterende tijd kunnen de groepsleerkrachten en hun leerlingen besteden met het zelf bedenken en maken van kostuums, decor of een muziekinstrument. Het is ook mogelijk het thema of de activiteit te verdiepen met achtergrondinformatie over de betreffende cultuur. Denk hierbij aan  wereldoriëntatie, Nederlandse en/of Engelse taal.

De workshops vinden meestal plaats in het ruim gemaakte of leeggeruimde klaslokalen. Wij zorgen voor geluidsapparatuur. Per discipline staat beschreven wat de specifieke benodigdheden zijn. Bij ‘Schrijf je eigen lied’ bijvoorbeeld maken wij gebruik van digibord, flipover of traditioneel schoolbord en bij dans vragen wij om makkelijk zittende kleding en geschikt schoeisel.

Het project wordt afgesloten met een feestelijke presentatie van alle deelnemende leerlingen, waarvoor ouders en andere belangstellenden kunnen worden uitgenodigd.

Voor de eindpresentatie is een grotere ruimte nodig, zoals een gymzaal. In overleg kan het hele gebeuren naar buiten geplaatst worden.

BASISONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS../Voortgezet_Onderwijs/Algemeen.html
SPECIAAL ONDERWIJS../Speciaal_Onderwijs/Algemeen.html

‘SCHOOL OP STELTEN’

Veel basisscholen, buurt- en wijkcentra hebben inmiddels kunnen kennismaken met dit succesvolle project.


Samen met CliniClowns Nederland werd het project uitgevoerd op vele mytyl-,tyltylscholen, LZK- en scholen voor speciaal onderwijs. Lees verder op

de aparte site hiervoor...